Voorlopig geen werkbeurten, inloop en ALV

De coronacrisis houdt Nederland stevig in de greep. Op maandag 23 maart, heeft de overheid weer nieuwe, strengere maatregelen bekend gemaakt. Zo zijn bijeenkomsten niet toegestaan, op straffe van flinke boetes. De afgekondigde maatregelen zullen in elk geval tot 1 juni geldig zijn. 

Dat heeft ook gevolgen voor onze tuinvereniging. Iedereen mag nog komen tuinieren, maar we moeten wel afstand van elkaar houden. Minstens anderhalve meter is het devies. 

De maatregelen betekenen dat er voorlopig geen inloopspreekuur met het bestuur zal zijn. Ook zal er dit voorjaar geen algemene ledenvergadering zal zijn. Ook de werkbeurten worden opgeschort.

Het bestuur heeft hiertoe mede besloten op basis van de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de AVVN. Voor de volledigheid vermelden we die hier:

  • Sluit alle algemene verenigingsgebouwen zoals clubhuis (ook die zonder horecafunctie), tuinwinkel en toiletten;
  • Houd geen activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten met of voor leden en/of gasten, ook niet in de buitenlucht;
  • Organiseer geen algemeen werk of onderhoud;
  • Houd geen bestuurs-, commissie- of andere vergaderingen. Overleg zonodig en indien mogelijk via e-mail, Whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.
  • Het tuinenpark kan openblijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen. Vermijd direct sociaal contact zoveel mogelijk. 
  • Ga niet naar de tuin als je verkouden bent, koorts hebt, of je ziek voelt.
  • Houd de toegangspoort tussen zonsop- en ondergang open. Minder handen aan de poort betekent minder kans op besmetting.

Uiteraard is het mogelijk om te communiceren met het bestuur. we zijn te bereiken via eigentuin@gmail.com. Of gooi een briefje in de brievenbus die aan het verenigingsgebouw hangt.