Bestuur

Het bestuur van “Eigen Tuin” bestaat uit de volgende personen.

De heer P. Bisschops – Voorzitter
Mevrouw R. Mooijekind – Penningmeester
De heer A. Pleijter – Secretaris