Bestuur

Het bestuur van “Eigen Tuin” bestaat uit de volgende personen.

Mevrouw R. Mooijekind – Voorzitter
Mevrouw R. Nagel – Penningmeester
De heer A. Pleijter – Secretaris
De heer A. Keijzer – Algemeen bestuurslid