Reglementen

1.  Indien er op de tuin een opstal en/of kas aanwezig is zult u bereid moeten zijn eventuele overdracht kosten te voldoen.

2.  De tuinen moeten vóór 1 mei van elk jaar gespit dan wel zwart zijn.

3.  De tuinen worden 5 maal per jaar gekeurd. Deze vinden plaats aan het begin van de maand, van mei t/m september. Bij de laatste keuring wordt veel aandacht besteed aan de greppels en sloten. De greppels aan de westzijde van de tuin zijn als aandachtspunt voor u.

4.  Plaats fietsen en brommers niet op het pad, maar aan de binnenzijde van uw tuin. Dit i.v.m. als er snel hulp moet worden verleend.

5.  Het verbranden van hout en andere materialen is te allen tijde verboden op het complex.

6.  In verenigingsverband heeft men 3 maal per jaar op zaterdagochtend een werk beurt van 09.30 uur tot 12.30 uur. Een verplichting, opgenomen in de reglementen.

7.  Onze vereniging geeft 6 maal per jaar een clubblad uit.

8. Op elke laatste zaterdag van de maand (van april t/m oktober) is er inloopspreekuur van 11.00-11.30. In ons clubgebouw zijn er dan meerdere leden van het bestuur aanwezig voor advies en informatie.

9.  Het toegangshek dient altijd op slot te zijn van 17.00 uur tot 09.00 uur. Het hek gaat met een druppel open. U ontvangt een druppel na betaling van het lidmaatschap. Kosten van een druppel zijn € 7,50 per druppel.

10.  Bij mooi weer kunt u tot laat in de avond genieten van de rust en ruimte, maar uw tuinhuis als nacht onderkomen te gebruiken is absoluut niet toegestaan.

11. Op zon en feestdagen is autoverkeer niet toegestaan op ons complex. Het brengen van materialen en andere zaken met de auto is toegestaan alleen:

Tussen 1 mei en 1 oktober:

Maandag t/m zaterdag vóór 11.00 uur en maandag t/m donderdag na 22.00 uur.

Vrijdag’s na 17.00 uur.

Vanaf 1 oktober t/m 30 april:

Dagelijks behalve zaterdag na 11.00 uur.